เป็นสถาบัน สอนทำเล็บ เรียทำเล็บ ที่มีคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอน(Authorize Nail Educator)จากสถาบัน INM , U.S.A. ที่มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 12 ปีและ ผ่านการสอนและสอบโดยตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาให้ความรู้โดยตรงเพื่อวัตถุประสงค์ ให้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนที่สนใจ เรียนทำเล็บ ได้อย่างถูกต้องตามหลักสูตร U.S.A.

ทางสถาบันได้จัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนดังนี้

หลักสูตรมาตราฐาน Click
 เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาการสอนตามมาตราฐานของสหรัฐอเมริกาพร้อมอุปกรณ์ชุดใหญ่ครบชุด เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาและต้องการเรียนหลักการและทฤษฎีที่ครบถ้วนเพื่อเรียนต่อหรือพัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงขึ้นต่อไป และหลักสูตรนี้แนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศหรือต้องการเป็น Master Educator


นอกจากนี่ยังมีหลักสูตรเสริมเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คลอบคลุม

หลักสูตรสปา Click
เป็นหลักสูตรที่สอนตัดหนังทำเล็บ การทำสปาและพาราฟิน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การตัดหนังทำเล็บและการทำสปา ที่ถูกวิธี เรียนเสริมเพิ่มเติมเพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร

หลักสูตรอื่น ๆ Clickหลักสูตรมาตรฐาน เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาการสอนตามมาตราฐานของสหรัฐอเมริกาพร้อมอุปกรณ์ชุดใหญ่ครบชุด เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาและต้องการเรียนหลักการ และทฤษฎีที่ครบถ้วนเพื่อเรียนต่อหรือพัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงขึ้นต่อไปและหลักสูตรนี้
แนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศ หรือต้องการเป็น Master Educator
ลำดับที่CourseDescriptionPrice of coursePeriod(day)

- วัสดุ อุปกรณ์การสอนนำเข้าจากอเมริกาโดยผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาของ USA

- อุปกรณ์นำเข้าจาก USA

- สถานที่ไปมา สะดวกหาง่าย มีชา กาแฟ เครื่องดื่ม ฟรี บริการสำหรับนักเรียน

- หลักสูตร มาตรฐาน ดังกล่าวเบื้องต้นทั้ง 4 หลักสูตรรับประกันผลการเรียนจากสถาบัน INM หากไม่ได้ผลยินดีคืนเงิน

กลับสู่ด้านบน

1 Acrylic System Basic
 • ทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างเล็บและการใช้ผลิตภัณฑ์
 • การเตรียมเล็บอคิลิค
 • การต่อเล็บอคิลิคแบบเฟร้นท์ทิป
 • การต่อเล็บอคิลิคแบบฟอร์ม
 • การเติมเล็บและรูปทรง
 • การตะไบเนียนเล็บ
 • การดัดทรงเล็บ
 • การถอดเล็บอคิลิค
17,500 4
2 Acrylic Advance
 • ทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างเล็บและการใช้ผลิตภัณฑ์
 • การต่อเล็บอคิลิคแบบเฟร้นท์ทิป
 • การทำเล็บอคิลิคสามมิติแบบนูน
 • การทำเล็บอคิลิคแบบฝัง
 • การต่อเล็บเท้าอคิลิค
13,500 3
3 Gel System Basic
 • ทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างเล็บและการใช้ผลิตภัณฑ์
 • การเตรียมเล็บเจล
 • การต่อเล็บเจลแบบเฟร้นท์ทิป
 • การต่อเล็บเจลแบบฟอร์ม
 • การเติมเล็บเจลและรูปทรง
 • การถอดเล็บเจล
15,500 3
4 Gel Advance
 • ทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างเล็บและการใช้ผลิตภัณฑ์
 • การต่อเล็บเจลแบบแฟนซี
 • การทำเล็บเจลแบบตกแต่ง
 • การต่อเล็บเท้าเจล
 • การผสมเจลสี
 • การเติมเล็บเจลและรูปทรง
9,500 2

นอกจากนี่ยังมีหลักสูตรเสริมเพิมเติมเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คลอบคลุมเรียนเสริมเพิ่มเติม เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร

หลักสูตรสปา  เป็นหลักสูตรที่สอนตัดหนังทำเล็บ การทำสปาและพาราฟิน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การตัดหนังทำเล็บและการทำสปาที่ถูกวิธี
ลำดับที่CourseDescriptionPrice of coursePeriod(day)

รวมรวบคณาจารย์ผู้สอนทำเล็บที่ได้ Authorize Nail Educators จากสถาบัน INM ที่มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 12 ปีและผ่านการสอนและสอบโดยตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาให้ความรู้โดยตรงเพื่อวัตถุประสงค์ ให้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้ อย่างถูกต้องตามหลักสูตรของอเมริกา  เปิด สอนทุกวันอังคาร-ศุกร์ 10.00-18.00น.  อาจารย์พอเพียงหลายท่าน พร้อมประสบการณ์และเทคนิคมากมายจากประสบการณ์จริง  อุปกรณ์ทำเล็บ อุปกรณ์เล็บ เพ้นท์เล็บ เรียนเล็บ ทำเล็บ เล็บ 

กลับสู่ด้านบน

1 SPAMANICURE and SPAPEDICURE (CND)
 • การตะไบ,ตัดหนัง,ขั้นตอนการทำสปามือ+เท้า,ทาสีเล็บ
 • เรียน 8 ชม.
 • ฟรี!คอร์สพาราฟิน
12,000 1

2

SPAMANICURE and SPAPEDICURE (CUCCIO)
 • พื้นฐานเบื้องต้นการทำสปามือ+เท้า
 • เรียน 8 ชม.
4,000 1

_____________________________________________________________________________________________________

  Copyright 2005-2016 nailoft จำหน่ายอุปกรณ์ทำเล็บ เรียนทำเล็บ สอนทำเล็บ เพ้นท์เล็บ All rights reserved.
view